OBŘÍZKA

AMBULANTNÍ VÝKON

Soukromé urologické a andrologické centrum

Jednodenní chirurgie, dva operační sály

Zkušený tým lékařů a sester

Léčíme vás od roku 2004