top of page

CENA

ANDROGEOS je soukromé zdravotnické zařízení, ve kterém vyšetření a léčba nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Obřízku provádíme na vlastním operačním sále v ambulantním režimu a v místním znecitlivění.

Cena za obřízku je 15 000 Kč - vstupní vyšetření 2 500 Kč, výkon 12 500 Kč. Platba je možná platební kartou nebo v hotovosti.​ 

CENA ZAHRNUJE

  • Vstupní vyšetření - zhodnocení urologického stavu pacienta, poučení o výkonu

  • Obřízku - výkon provádíme v místním znecitlivění na operačním sále (výkon trvá celkem cca 60 - 90 minut a zahrnuje přípravu před výkonem, vlastní výkon a kontrolu pacienta cca 30 minut po výkonu)

  • Pooperační balíček - obsahuje zdravotnický materiál k domácímu ošetřování rány a podrobné informace o režimu po výkonu v tištěné formě

  • Kontroly po výkonu - u většiny pacientů je jedna kontrola po výkonu, vše záleží na dohodě lékaře s pacientem

PŘÍPLATEK

  • Anestetický plyn - pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu může pacient využít inhalační anestezii anestetickým plynem - 1 000 Kč

bottom of page