top of page

OBŘÍZKA

Mužská obřízka (odborným termínem cirkumcize) je chirurgický výkon, při kterém je odstraněna předkožka - kožní řasa, která normálně překrývá žalud penisu. Důvody pro provedení tohoto výkonu jsou medicínské, náboženské nebo osobní.

Na celém světě je obřezáno 20 - 25 % všech mužů, podíl se však v jednotlivých zemích velmi liší. Větší počet obřezaných mužů žije např. v Africe či USA (dohromady okolo 8 - 9 % světové populace). Židovské obyvatelstvo netvoří v celosvětovém počtu ani 1 %. Téměř vůbec se obřízka neprovádí ve Středomoří, Jižní Americe, Skandinávii a nemuslimské části Asie. Samotné země Evropské unie mají nevýznamný podíl (0,5 % apod.) obřezané populace, vyjma Velké Británie.

OBŘÍZKA A MEDICÍNA

Lékařské důvody pro provedení obřízky jsou především tyto:

  • Zúžení předkožky (fimóza) - stav, při kterém nelze předkožku přetáhnout přes žalud.

  • Parafimóza - stav, kdy sice lze předkožku přes žalud přetáhnout, ale je natolik úzká, že ho zaškrtí a přeruší tak jeho zásobování krví. Tento stav je nutné okamžitě řešit.

  • Častá infekční onemocnění žaludu nebo předkožky - nejčastěji se jedná o infekce bakteriální, méně často i mykotické; chronický zánět předkožkového vaku může vést ke vzniku nádoru penisu.

  • Součást preventivních programů proti AIDS/HIV, především v Africe.

OBŘÍZKA A NÁBOŽENSTVÍ

Obřízka je zcela běžná i z náboženských důvodů, kořeny tohoto rituálu jsou velmi staré. U židovských chlapců je symbolickou smlouvou člověka s Bohem. Bůh uložil Abrahamovi, aby se na znamení smlouvy obřezal. Od té doby se obřízka provádí všem židovským chlapcům. Zákrok, při kterém se obřízka provádí, se nazývá Brit mila. Obřízka je také běžná u muslimských chlapců.

bottom of page